Zelfs bij het moeilijke Per Seconde Wijzer is het makkelijker gissen en puzzelen dan op Cyprus. Een buitenstaander die antwoorden zoekt op het in tweeën gedeelde eiland, heeft meer kans bij een televisiequiz; daar is slechts één van de geboden mogelijkheden correct. De twee kanten aan het Cypriotische verhaal worden verrijkt met een derde versie van de VN. Over verdeelde landgenoten, vreedzame coëxistentie, de schijnbare tegenstelling van het gehucht Pyla en de Europese Unie die mogelijk een halve oplossing brengt.

Decennia van vervreemding verscheuren meer dan een grens

Verdeeld Cyprus hoopt op lijmende kracht van de Europese Unie

Door Milouska Meulens

Een verdord en broos gezelschap houdt vanuit de schaduw het verlaten dorpsplein van Pyla nauwlettend in de gaten. De weduwen -levenslang gedoemd tot zwarte kledij- weten het zelf misschien niet, maar ook zij zijn onderdeel van 'Het Grote Voorbeeld' dat Pyla is. In dit dorp op Cyprus leven zowel Griekse als Turkse Cyprioten; een unieke situatie op een eiland waar deze landgenoten gescheiden moeten leven hun culturele achtergrond.

Tweeëntwintig jaar duurt die geforceerde scheiding van de Griekse en Turkse Cyprioten nu. De oorzaken zijn complex en vinden hun oorsprong in lang vervlogen tijden. De gevolgen manifesteren zich op elke straathoek, in elk gesprek. De Green Line, de Cyprische variant op de Berlijnse muur, houdt Turkse Cyprioten netjes aan de Noordelijke kant van de grens, de Grieks-Cyprioten blijven aan ÔhunÕ kant in het Zuiden.
Toen Cyprus nog één geheel was, deelden deze twee bevolkingsgroepen een land èn dezelfde geschiedenis. Ze winkelden bij dezelfde winkels, waren collega's en buren.
Over hoe en wanneer het moet gebeuren zijn de partijen het nog niet eens, maar ooit zullen de twee groepen weer met elkaar samenleven. Is dat wel mogelijk na ruim twee decennia van propaganda, slachtoffers, wroeging en vooral: vervreemding?

Vergeven

Het antwoord van de Griekse Cyprioot is even makkelijk als de positie die hij aan de relatief rijke Zuidkant van het eiland heeft. Hij wordt door alle officiële internationale organisaties gesteund. Behalve Turkije en Pakistan erkent geen enkel land ter wereld de Turkse Republiek van Noord Cyprus (TRNC), daarom wordt alleen deze Noord-Cyprische staat getroffen door een wereldwijde boycot waar het Zuiden geen last van heeft. Een stap noordwaarts over de spookachtig aandoende grens -in de bufferzone hebben ooit mensen geleefd, hun sporen zijn nog duidelijk zichtbaar- tussen de twee delen van Cyprus is als verhuizen van een modern Oostblokland naar de Derde Wereld.

,,Ja hoor, we kunnen zo weer de draad oppakken en samenleven met de Turkse Cyprioten.'' De woorden komen uit de mond van Antonis Theophilos, een taxichauffeur in Nicosia. Maar student of architect, dienstplichtige of rijksvoorlichter, van het ministerie van Buitenlandse Zaken tot de kroeg op de hoek, jonge en oude Griekse Cyprioten in de hoofdstad of aan de kust: ze delen allemaal dezelfde mening die ze met grote stelligheid verkondigen.
,,Natuurlijk zal het begin moeilijk zijn, dat is niet meer dan logisch als mensen bijna drieëntwintig jaar van elkaar gescheiden zijn geweest.'' Theophilos maakt een gebaar of het hier om een minuscuul probleempje gaat. Maar hij is serieus en zijn aandacht gaat meer uit naar het gesprek, dan naar het verkeer dat de taxi met hoge snelheden (voor Nederlandse begrippen) aan de verkeerde kant passeert. ,,Zij hebben ons nooit iets gedaan, ze moesten ook tegen hun zin in vluchten. Daarom kunnen we vergeven, vergeten en weer verder gaan.''
De taxichauffeur kan zich zelf geen vriendschap herinneren met een Turkse landgenoot. ,,Ik was vijf in 1974, dus zelf kan ik het niet goed voor me halen. Maar ik weet uit de verhalen van ouderen dat we voor die tijd heel goed met de Turkse Cyprioten samenleefden.'' Nee, zelf heeft hij niet eens op de kleuterschool gezeten met Turkse Cyprioten. ,,Ze mochten altijd hun eigen scholen hebben in hun eigen taal. En de moskeeën stonden gewoon naast onze Ortodoxe kerken.''

De Grieks-Cypriotische reisleidster Rena Michaelides was vijfendertig toen ze haar huis, na de Turkse invasie in 1974, in het Noordelijke Kyrenia moest achterlaten. ,,We hebben zo lang ik me kan herinneren harmonieus met Turkse Cyprioten samengeleefd. Dat ging altijd tweede heel goed, we zijn één volk met een andere taal en een ander geloof. Ik wou dat een van hen in mijn huis in Kyrenia woonde.ÕÕ Haar felle stem klinkt droevig als ze vervolgt: ,,Maar ik heb gehoord dat de Turkse immigranten er een hotel van gemaakt hebben. Ik wil niet zien hoe het geworden is, dat kan ik niet. Maar al zou ik willen; ik mag niet eens naar mijn ouderlijk huis''
Net als Theophilos heeft Michaelides het met nadruk alleen over haar landgenoten met een Turkse achtergrond. Van de immigranten uit Anatolië moet geen enkele Griekse Cyprioot wat hebben. ,,Als we weer één zijn, moeten zij terug naar Turkije. Zij horen hier niet. Ik wil niets met ze delen. Zelfs de Turkse Cyprioten balen ervan dat die mensen hun buren zijn geworden. Ze willen graag met ons samenleven, wij hebben dezelfde achtergrond en opleiding.''

Weer volgt de wijdverbreide kennis, als limonadesiroop aangelengd met vooroordelen, over de domme, rovende, conservatieve Anatoliërs, die ,,de Turkse regering betaalt om in onze huizen te wonen.'' De Griekse Cyprioten vertellen verbitterd dat de Turken naar de so called TRNC gehaald zijn om het percentage Cyprioten daar te verlagen om zo verkiezingen te beïnvloeden. Dat Antonis Theophilos en jongere Griekse Cyprioten hun Turkse landgenoten net zo min kennen als ze de Anatoliërs kennen, doet er niet toe.
Zelf is Rena Michaelides nooit in Pyla geweest, al ligt het bijzondere dorp slechts een kilometer of zestig bij haar vandaan. Maar net als andere Griekse Cyprioten weet ze wel dat het 'daar ook kan'. In Pyla leven we ook harmonieus naast elkaar, dat is altijd zo geweest. Onze landgenoten hebben ons nooit iets gedaan, ik ben kwaad op de regering, de Anatoliërs en de duizenden soldaten die daar rondlopen. Zij horen daar niet, ze moeten weg.''

Bang

Sener Erbekçi, Cyprioot met een Turkse achtergrond, zou graag de weg langs het Ledra Palace afleggen. Langs de grensposten, door de bufferzone, voorbij de wakende soldaten van de VN. Over de grens, naar het deel van Cyprus waar hij geboren is, in het Zuiden. De Griekse bewoners van het eiland zeggen dat hij mag komen, graag zelfs. Iedereen mag terugkomen, net als de Turkse Cyprioten die dagelijks de grens oversteken om in het Zuiden te werken.
Erbekçi doet zijn ogen wijd open en schudt vol ongeloof zijn hoofd. Zoveel leugens, het is onvoorstelbaar. ,,Ik ben in Paphos geboren. Denk je niet dat ik terug wil? Mijn moeder wil zo graag naar haar oude huis. Maar het kan gewoon niet. Als we daar naartoe gaan, worden we doodgeschoten.'' Met zijn tweeëntwintig jaren kan de croupier maar kort in Paphos gewoond hebben. De gruwelverhalen van zijn ouders, de televisie en president Denktash heeft hij maar aangenomen.

,,De Griekse Cyprioten willen ons allemaal weg hebben. Daarom blijven onze arbeiders niet daar wonen, omdat ze bang zijn voor hun leven.'' Ondanks dat gevaar keren de forenzen veilig huiswaarts. Sener Erbekçi heeft direct de reden klaar. ,,Onze soldaten staan aan de grens klaar om ze op te wachten.'' Hij neemt het de arbeiders niet kwalijk dat ze hun, zij het zeer schamele, fortuin bij de vijand zoeken. ,,Ze moeten toch werken? Hier is geen werk voor ze. Maar gelukkig biedt het leger bescherming. Wie weet wat er van ons geworden was als de Turkse regering en de soldaten ons niet zou beschermen?'' Nee, Erbekçi kan niet terug en wat hem betreft mogen de Griekse Cyprioten Zuid-Cyprus hebben. Als ze hem maar rustig laten leven in Nicosia, in de TRNC.
Zijn hoofdstad is dezelfde als die van Theophilos en Michaelides. Maar hij betaalt met de Turkse Lira die veel minder waard is dan de Cyprische Pond van het Zuiden. Hij leeft met hoge werkloosheid en inflatie. In Noord-Nicosia is alles Turks, het straatbeeld armer en zijn de soldaten in legergroen oververtegenwoordigd. Het is onmogelijk om een plek in de stad te vinden waar geen soldaten zijn. Hun wapens vallen de bevolking net zo min op als de tank die op een open plek oefent.
Erbekçi is blij met het leger van dienstplichtigen dat door zijn stad paradeert. ,,Zij zijn hier speciaal om voor ons te vechten, daar zijn we dankbaar voor. Die soldaten wagen hun leven voor ons, ze doden voor ons.''Hij lacht trots, zelf zou hij ook niet twijfelen als hij een Griekse Cyprioot moest doden. ,,Ze moeten ons niet in ons land lastig vallen. Die grens is onze bescherming. Zij verkrachten toeristen, die verhalen vertellen ze niet hè? Nee, ze vertellen daar leugens over ons en over Turkije.'' De uitdrukking op zijn gezicht houdt het midden tussen woedend, verontwaardigd en spottend.


Met de Turken van het vasteland kan hij het goed vinden. Hij is een Turk, zo stelt de croupier, meer nog dan Cyprioot. ,,Het enige verschil is dat zij mooier Turks praten dan ik, en ik spreek beter Engels. Met de Griekse Cyprioot heeft hij geen affiniteit. ,,Het zijn hebberds die alles van ons hebben afgepakt. Ze hebben ons altijd gediscrimineerd, daarom moesten mijn ouders vluchten.'' Natuurlijk heeft hij van Pyla gehoord. ,,Dat is Brits gebied, ons leger houdt dat ook in de gaten. Daarom gaat het daar zogenaamd goed.''
Zijn strakke gezicht wordt zachter als hij wijst naar de enorme afbeeldingen van een Turks-Cypriotische en een Turkse vlag Het zijn de grootste vlaggen ter wereld, vermeld in het Guiness Book of Records. ,, Weet je wat de tekst daaronder betekent?ÕÕ Erbekçi doelt op de letters onder de vlag van TRNC; die is het spiegelbeeld van de Turkse en pijnlijk goed zichtbaar in het Griekse deel van Cyprus. Triomfantelijk komt hij met de betekenis: ,,Wat ben ik blij om Turk te zijn''.


De Michaelidessen en de Theophilossen de Griekse zijde van het eiland weten niets van Erbekçi's opvattingen over zijn mede-Cyprioten. Zij kùnnen dat niet weten omdat er nauwelijks contact is tussen de twee etnische groepen op Cyprus. Diplomatieke en beroepsmatige ontmoetingen en hier en daar een samenwerkingsproject zijn er wel, maar die leren de gewone man op straat niet hoe hij met zijn verbitterde buur moet omgaan. Dàt de Cyprioten ooit weer samen moeten leven, staat vast; Cyprus komt in de Europese Unie. Over het hoe zijn nog veel discussies nodig.

,,Om bij de EU te mogen kan een land niet verdeeld zijn'', weet Theophilos. ,,We moeten ons probleem met de Turken wel voor de toelating oplossen. De EU is de oplossing. Daarom wil ik, wil heel Cyprus, bij Europa horen.''
Toelating tot de Europese Unie moet, nee zal Cyprus weer aan elkaar lijmen. Dat zegt het Cypriotische ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat roept de PIO, de rijksvoorlichtingsdienst. En ook de VN denkt dat Europa een duw in de goede richting kan geven. De bevolking wordt overvoerd met de stelling dat de EU de oplossing zal brengen. Veel Griekse Cyprioten zijn daar net als Theophilos van overtuigd.
,,De andere oplossing is een grote bulldozer die ons eiland naast Malta schuift.'' Rena Michaelides lacht niet want ze maakt geen grapje. ,,Anders doet niemand iets aan het geweld. Turkije is altijd het verwende kind van de VS en Europa geweest, onaantastbaar vanwege het grote belang voor de NAVO en de handel met het Westen. Als wij bij de EU komen, heeft Europa meer te winnen bij Cyprus dan die paar sinaasappels die we exporteren.ÕÕ

VN-er Frank Flood is voor een jaar gestationeerd in Pyla. Hij mag vrij reizen door het land en bezoekt regelmatig de TRNC. Als objectieve informatiebronnen leest hij daarnaast VN-verslagen over Cyprus en Pyla, en buitenlandse kranten. De Ier Flood vindt MichaelidesÕ stelling over de sinaasappels komisch. Maar: ,,Ze heeft gelijk. Europa kan zeker helpen, de dreiging van het enorme leger van Turkije wordt dan iets minder. Als dit eiland bij de EU wil, zullen de twee partijen tot een soort compromis moeten komen.''
Volgens Flood gaat Cyprus er economisch flink op achteruit als het bij Europa hoort. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Griekse deel zegt iets dergelijks met meer woorden en subtieler geformuleerd. Maar ook daar is gezegd dat Cyprus als het moet zelfs geld op de EU wil toeleggen. ,,Cyprus heeft dat er voor over om weer zeggenschap te krijgen over het Noordelijke deel van het eiland. Europa heeft zo meer voor- dan nadelen'', verzekert de VN-officier.

Over de toekomstige relatie tussen de twee bevolkingsgroepen is hij veel pessimistischer dan over de politieke gevolgen van toelating tot de EU. ,,Je ziet het hier in Pyla en je ziet het in de geschiedenis. De Turkse en Griekse Cyprioten kunnen niet meer met elkaar leven, daarvoor is teveel gebeurd. Ze vertellen ieder hun eigen waarheid, zwart en wit. Maar pas na een studie van de geschiedenis kom je in de buurt van de waarheid, en die is erg ingewikkeld.'' Flood wil geen partij kiezen. Verlegen glimlacht hij: ,,Beide groepen hebben fouten gemaakt, maken nog fouten. Maar de angst van de Turkse Cyprioten nu is oprecht en terecht. Daarom zijn wij hier in Pyla.''

Hij kijkt naar buiten, naar het verlaten plein met de weduwen in de schaduw. Het hart van Pyla klopt tussen twaalf en drie uur 's middags niet. De enige slachtoffers van de hitte zijn de witgekalkte muren van huis en kroeg, en wat geparkeerde auto's die bijna het gehele plein in beslag nemen. Beschut tegen de zon zit een Turkse Cyprioot bij zijn koffiehuis.
Griekse Cyprioten zijn geen klant van hem, net zo min als het Griekse café aan de overkant Turkse bezoekers heeft. Wie het dorp vanuit het Zuiden in komt, treft de Griekse vlag naast de Cyprische aan. Een standbeeld van oud-aartsbisschop en ÔvaderÕ van het Grieks-Cypriotische volk Makarios maakt het geheel af. De Noordelijke toegangsweg toont een Turkse vlag naast die van de TRNC. En een borstbeeld van Kemal Atatürk. In het idyllische en gemengde Pyla is de grens niet zo zichtbaar als elders op het eiland, maar hij is er wel.

Werkloos

De eigenaar van het koffiehuis vindt zijn naam niet belangrijk. Hij kijkt steeds schichtig om zich heen, zijn stem is maar net te verstaan. ,,We zeggen gedag tegen elkaar, dat is alles. Sinds de moorden van de laatste tijd doen we zelfs dat niet meer.'' Hij heeft het over zijn relatie met de Griekse Cyprioten en de slachtoffers aan beide kanten tijdens de incidenten in augustus en oktober. In augustus kwamen Griekse Cyprioten tijden demonstraties om het leven, in oktober schoten Turkse soldaten een man dood die bij de grens naar slakken zocht.

,,Het is moeilijker nu'', vervolgt de man zachtjes zijn verhaal.,, We kunnen al twee maanden niet werken in het Griekse deel. De politie daar zegt onze veiligheid niet te kunnen garanderen. De arbeiders uit de TRNC die voorheen hier kwamen werken, zijn nu ook werkloos.''
,,Ik ben hier in Pyla geboren, mijn hele familie woont hier. Daarom ben ik gebleven. En omdat het Turkse leger hier is om ons te beschermen. Anders was ik in 1974 ook naar de andere kant gegaan.'' De man heeft nu het voordeel dat hij zijn waardevolle Cyprische ponden aan goedkope Turkse produkten kan besteden. Volgens Flood zet dat kwaad bloed bij de Grieken in het dorp; de Turkse buren hebben grotere auto's.
De Turkse Cyprioot is vader van twee kinderen, een man van middelbare leeftijd. Hij zegt dat de harmonieuze tijden met de Griekse Cyprioten iets van een ver verleden zijn. ,,Mijn kinderen hebben dat niet meegemaakt, ik stuur ze naar een school in de TRNC. En ik? Vroeger ging het beter, maar echt goed?''
Vreemd genoeg zijn er hier en daar enkele Turkse Cyprioten die aan de erkende kant van het eiland wonen. Zij worden niet bedreigd, werken, zijn veilig, hoe zit het daar dan mee? De man in het koffiehuis haalt zijn schouders op en schuift zenuwachtig heen en weer. Wat vindt hij daarvan, dat die Cyprioten wel aan de Griekse kant kunnen wonen? Het schuchtere antwoord laat even op zich wachten, maar is eenduidig. ,,Ik denk dat het zo genoeg is geweest.''