Demografie Indonesie

Inwoneraantal: 224.784.000.

Gemiddelde bevolkingsgroei per jaar:
ca. 2%, de bevolking neemt per jaar ongeveer met vier miljoen toe.

Gemiddelde levensverwachting:
68 jaar. De bevolking is relatief jong; meer dan de helft is jonger dan 20 jaar.

Java en Madura en Bali zijn de dichtstbevolkte eilanden. Ze vormen slechts 7% van het totale landoppervlak, maar op de drie eilanden is wel 65% van de totale bevolking geconcentreerd.

Op de Papoea's na wordt de bevolking van Indonesië tot het Maleise ras gerekend.

De drie grootste etnische minderheden zijn de op Java en Madura wonende Javanen (40%), Sundanezen (15%) en Madurezen (5%).

Andere belangrijke minderheidsgroepen van de 366 volken, waarvan het bestaan bekend is, zijn de Acehers (Noord-Sumatra), de christelijke Bataks (Centraal-Sumatra) en de Minangkabauers of Orang Padang (Padang volk) op West-Sumatra.

Op Sulawesi wonen onder andere de Menadonezen en Buginezen.

Op Kalimantan (Borneo) de Dajaks (eigenlijk een verzamelnaam voor een groot aantal verschillende stammen) en op de Molukken de overwegend christelijke Ambonezen. Tevens vormen de Chinezen een belangrijke bevolkingsgroep; de Chinezen vormen meer dan vijf miljoen van de totale bevolking.

Godsdienst:

  • Moslims (88%)
  • Christenen (8%)
  • Hindoes (2%)
  • Boeddhisten (1%)
  • Overig (1%)

Alfabetisme: 84%

BNP per inwoner: 3100 euro.

Totale oppervlakte: 1.919.440 vierkante km.

Gemiddeld aantal inwoners per vierkante km: 86. (In Nederland is dit 347). Op Java wonen er veel meer inwoners per vierkante kilometer. Java is namelijk met een bevolking van 115 miljoen en 800 inwoners per vierkante kilometer een van de dichtstbevolkte gebieden op de wereld.

<<